محصولات و خدمات

    محصولات فرعی

    作为轻便快速绿色钻探整体解决方案提供商,我们还为您期望的高品质、高效率、高安全度和卓越的钻探性能提供配套产品

    خدمات ما

    ما را از طریق کاربران Ingle به سراسر جهان حفاری عمل مهندسی ثروت از تجربه، اعمال شده به مناطق مختلف و صحنه ساخت و ساز با توجه به سری EP قابل حمل کامل دکل حفاری هیدرولیک، به منظور توسعه یک راه حل ها و خدمات کلی هدف قرار انباشته